Επιλέξτε περιοχή

 

[Πολιτική Εμπιστευτικότητας]

Πολιτική Εμπιστευτικότητας


Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Ευθύνη Site και Περιφέρειας ΑΜΘ

Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο έχει συλλεχθεί και αξιολογηθεί από κάθε εταίρο του έργου (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Regional Administration of Smolyan, Regional administration of Kardzhali και Regional Administration of Haskovo) για την περιοχή που εκπροσωπεί μέσω της υλοποίησης της Δράσης 3.2 "Συλλογή Δεδομένων" του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίο του έργου JTI - TARGET του Προγράμματος "Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 -2013". Το περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου καθώς και η ανανέωση αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και ευθύνη του κάθε εταίρου που συμμετέχει στο έργο για την περιοχή που εκπροσωπεί. Συνεπώς το περιεχόμενο της περιοχής του Smolyan είναι ιδιοκτησία και ευθύνη του εταίρου Regional Administration of Smolyan, το περιεχόμενο της περιοχής Haskovo είναι ιδιοκτησία και ευθύνη του εταίρου Regional Administration of Haskovo, το περιεχόμενο της περιοχής Kardzhali είναι ιδιοκτησία και ευθύνη του εταίρου Regional Administration of Kardzhali, το περιεχόμενο της περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι ιδιοκτησία και ευθύνη του εταίρου Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Περιφέρεια ΑΜΘ ως επικεφαλής εταίρος του έργου δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Portal στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Η Περιφέρεια ΑΜΘ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται με δεδομένο ότι κάθε εταίρος/ περιοχή είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο της. Επίσης η Περιφέρεια ΑΜΘ δεν εγγυάται οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Περιφέρεια ΑΜΘ εγγυάται για την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους αποκλειστικά για τα σημεία ενδιαφέροντος που ανήκουν στην γεωγραφική της περιοχής.

LINKS ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Η Περιφέρεια ΑΜΘ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Περιφέρεια ΑΜΘ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του το συγκεκριμένου διαδικτυακού Portal, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

×